Алсын хараа

Монгол орны байгалийн бэлчээрийн малын махыг олон улсын чанарын стандартын дагуу боловсруулан  Ази болон Евро Азид таниулсан байна.

Эрхэм зорилго

Бид хүний эрүүл мэндийн төлөө чанартай мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, ажилтнуудаа аюулгүй орчинд, сэтгэл хангалуун ажиллах, өсөж дэвших боломжоор хангахын зэрэгцээ оролцогч талуудыг ашиг сонирхлыг дээдэлсэн байгууллага байна.