Мал эмнэлэг, ариун цэвэр:  Манай компани худалдан авагч, хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор үйлдвэрлэлийн бүх үе шатанд мал эмнэлэг, эрүүл ахуй, ариун цэврийн хяналтыг өндрөөр тавьж, Олон улсын болон үндэсний мэргэжлийн байгууллага, хууль журмыг нарийн мөрдөж ажиллаж байна. 

Үйлдвэрийн  дэргэдэх  чанарын алба нь  хүнсний аюулгүй байдлын эрдслийн удирдлагыг үйлдвэрт нэвтрүүлэн мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд өдөр тутмын хяналт шалгалтыг гүйцэтгэн ажиллаж байна.

Үйлдвэрийн лаборатори:  Бид үйлдвэрийн дэргэдэх лабораторитой бөгөөд хүнсний аюулгүй байдлын эрсдлийн удирдлагыг ханган ажиллаж итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжилгээнүүдийг баталгаажуулан хэрэглэгчдэд чанарын баталгаа олгон ажиллаж байна.